Klimasats-prosjekt

Systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige anskaffelser

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Des 2021
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Prosjektet har bidratt til et solid løft innen klimavennlige anskaffelser. Stavanger kommune ansatte en prosjektleder i inntil to år. Kommunen ønsket å sette miljøkrav i flere anskaffelser de nærmeste årene, blant annet i rammeavtaler for persontransport, varetransport og asfaltarbeider. Klimakrav skal også inn i kommende byggeprosjekter.

Erfaringer fra arbeid i 2019 - 2021

I 2020 har kommunen jobbet med å gjennomføre klima- og miljøvennlige vare- og tjenesteanskaffelser. Kommunen trekker frem resultater fra noen av anskaffelsene som er gjennomført så langt:

  • Utslippsfri transport er nå godt innarbeidert i kommunens anskaffelser. Drosjer som benyttes til persontransport (skole, barnehage og dagsenter) er i februar 2021 helt eller delvis (minimum 70%) elektrifisert.
  • Tjenestebiler som leases byttes ut med elektriske biler. Totalt er ca. 48% av kommunens bilpark elektrifisert.
  • Håndverkertjenester leveres i økende grad med elektriske kjøretøy.
  • Nå leveres renholdsprodukte, medsinsk forbruksmateriell, asfaltering og henting og levering av masser i en ellastebil, både i Stavanger og i samarbeidskommuner.
  • Det lønner seg å se på utformingen av kriteriene i tidligere anskaffelser. Dette har gjort det lettere å forbedre og unngå feil og mangler i nye anskaffelser.
  • Kommunen har kommet frem til en metode f orå sammenlikne ulike produkters klimagassutslipp gjennom hele livssyklusen.
  • Kommunen har innen sirkulær økonomi gått til innleie av brukte printere. 

Gode erfaringer med samarbeid

Stavanger kommune har samarbeidet med andre kommuner om lignende prosjekter. Dette har gitt god erfaringsutveksling og bør systematiseres. Samarbeid gjør det mulig å dele verktøy og løsninger med andre.

Verktøykassen

Verktøyene kommunen har brukt er:

  • bærekraft som tema i spørreskjema til innkjøper
  • Krav og kriterier lagt fram i etterkant av spørreskjema om klimagassutslipp, energieffektivitet og energimerking.
Relevante lenker