Klimasats-prosjekt

Teknisk oppgradering av tre skoler

Fylke: Rogaland
Søker: EIGERSUND KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Mar 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Eigersund kommune har utredet klimavennlige løsninger ved oppgradering av tre skoler, blant annet massivtre, energiløsninger og gjenbruk av materialer.

Relevante lenker