Klimasats-prosjekt

Teknisk oppgradering av tre skoler

Prosjektnavn: Teknisk oppgradering av tre skoler
Fylke: Rogaland (N)
Søker: EIGERSUND KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Eigersund kommune har utredet klimavennlige løsninger ved oppgradering av tre skoler, blant annet massivtre, energiløsninger og gjenbruk av materialer.

Relevante lenker