Klimasats-prosjekt

Ti ladepunkt i Luster kommune

Fylke: Vestland
Søker: LUSTER KOMMUNE
Tilskudd: 195 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: