Klimasats-prosjekt

Tidlig kartlegging av Skavanger skole

Fylke: Buskerud
Søker: KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF
Tilskudd: 369 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Mar 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: