Klimasats-prosjekt

Tidlig kartlegging av Skavanger skole

Prosjektnavn: Tidlig kartlegging av Skavanger skole
Fylke: Viken (N)
Søker: KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF
Tilskudd: 369 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt