Klimasats-prosjekt

Tiltak ved Sykkelbyen Alta

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 235 750
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Aug 2021
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Alta kommune har kjøpt fem vanlige elektriske sykler og to elektriske lastesykler til bruk i kommunal tjeneste.

Gode erfaringer

Kommunen er veldig fornøyd med lastesyklene i parkdriften. De er stabile i drift, med lite feil. I tillegg til å gi positivt omdømme, har lastesyklene også bidratt til å redusere bilkjøring, særlig i gågater og på torg.

Relevante lenker