Klimasats-prosjekt

Trafikknutepunkt Langnes

Fylke: Finnmark
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 625 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Finnmark fylkeskommune skulle utrede to nye trafikknutepunkt. Dessverre ble prosjektet avlyst.