Klimasats-prosjekt

Transport av barn og unge til trening

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Sep 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lørenskog kommune ønsket å se på felles transportløsninger for barn og unge som skal til og fra trening. 

Prosjektet endret seg underveis, og på vegne av kommunen har Transportøkonomisk institutt (TØI) utarbeidet en forskningsrapport som heter "Kan ungdom påvirkes til tryggere elsparkesykkelatferd gjennom SoMe"? Det var et samarbeidprosjekt med andre aktører (Statens vegvesen, Ruter, Helsedirektoratet, Ung i trafikken og ni kommuner). Det har blitt gjennomført undersøkelser om reisevaner og atferd. Resultatene er nyttige for Lørenskog kommune for videre planlegging av infrastruktur rundt skoler og fritidssenter for unge.