Klimasats-prosjekt

Transport av barn og unge til trening

Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Sep 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog er i gang med et prosjekt for å se på felles transportløsninger for barn og unge som skal til og fra trening. Kommunen har startet med å kartlegge ungdoms mobilitet og reisevaner sammen med Transportøkonomisk Institutt.