Klimasats-prosjekt

Transport av barn og unge til trening

Prosjektnavn: Transport av barn og unge til trening
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner

Lørenskog er i gang med et prosjekt for å se på felles transportløsninger for barn og unge som skal til og fra trening. Kommunen har startet med å kartlegge ungdoms mobilitet og reisevaner sammen med Transportøkonomisk Institutt.