Klimasats-prosjekt

Transport av matavfall med biogassdrevet kjøretøy

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 71 854
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Biogass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker kommune har fått støtte til å dekke deler av merkostnaden for transport av matavfall med biogassdrevet kjøretøy.

Ny teknologi gir problemer

Kommunen hadde i starten problemer med bruk av biogassbilen, og opplevde at verksteder ikke hadde kjennskap til den nye teknologien. Det førte til at flere lass måtte kjøres med dieseldrevet maskin.

Relevante lenker