Klimasats-prosjekt

Transport av matavfall med biogassdrevet kjøretøy

Prosjektnavn: Transport av matavfall med biogassdrevet kjøretøy
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 71 854
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Biogass

Asker kommune har fått støtte til å dekke deler av merkostnaden for transport av matavfall med biogassdrevet kjøretøy.

Ny teknologi gir problemer

Kommunen hadde i starten problemer med bruk av biogassbilen, og opplevde at verksteder ikke hadde kjennskap til den nye teknologien. Det førte til at flere lass måtte kjøres med dieseldrevet maskin.

Relevante lenker