Klimasats-prosjekt

Transporthub Asker sentrum, konseptutredning

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Mar 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker kommune har utarbeidet en rapport for å se hvordan en bylogistikk-sentral kan bidra til en mer miljøvennlig utvikling av Asker sentrum. Bedre bylogistikk kan bidra til lavere klimagassutslipp, og mindre trafikk vil gi bedre betingelser for byliv og sentrumshandel.

Klimavennlige løsninger for varetransport

Konseptutredningen beskriver ulike løsninger for klimavennlige løsninger for varetransport i Asker. Blant annet kan det være aktuelt å etablere en bylogistikk-sentral i tilknytning til Asker sentrum. Les mer i konseptutredningen under.

Relevante lenker