Klimasats-prosjekt

Transporthub Asker sentrum, konseptutredning

Prosjektnavn: Transporthub Asker sentrum, konseptutredning
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging

Asker kommune har utarbeidet en rapport for å se hvordan en bylogistikk-sentral kan bidra til en mer miljøvennlig utvikling av Asker sentrum. Bedre bylogistikk kan bidra til lavere klimagassutslipp, og mindre trafikk vil gi bedre betingelser for byliv og sentrumshandel.

Klimavennlige løsninger for varetransport

Konseptutredningen beskriver ulike løsninger for klimavennlige løsninger for varetransport i Asker. Blant annet kan det være aktuelt å etablere en bylogistikk-sentral i tilknytning til Asker sentrum. Les mer i konseptutredningen under.

Relevante lenker