Klimasats-prosjekt

Trygg sykkelparkering i Malvik

Prosjektnavn: Trygg sykkelparkering i Malvik
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 305 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Sykkel