Klimasats-prosjekt

Trygg sykkelparkering i Malvik

Fylke: Trøndelag
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 305 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: