Klimasats-prosjekt

Utarbeide miljøplan for anskaffelser

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: KRISTIANSUND KOMMUNE
Tilskudd: 146 637
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2021
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansund og Ålesund kommune ønsker en miljøplan for anskaffelser. De har fått laget en rapport (rapporten kan lastes ned under) som synliggjør kommunenes klimafotavtrykk. De har også avholdt et oppstartsseminar med innlegg fra blant annet DFØ.

Resultater

Rapporten viser at de to viktigste bidragene til klimafotavtrykket er:

  • bygg, infrastruktur og energi
  • varer og tjenester

Rapporten gir også noen anbefalinger til hvordan kommunene kan redusere klimafotavtrykket, blant annet:

  • redusere energiforbruk i kommunale bygg
  • stille krav om klimaregnskap for nye bygg
  • sikre solid politisk forankring for klima- og miljøtiltak
  • stille krav om merkeordninger og sertifiseringer
  • det bør stilles krav til tjenester på samme måte som til produkter

Kommunene er fornøyde med rapporten. Den gir et tydelig bilde på hvilke områder som skal prioriteres, og viser hvor viktig det er å ta klima‐ og miljøhensyn i anskaffelser.

Relevante lenker