Klimasats-prosjekt

Utgreiing om hurtiglading på drosjehaldeplass

Prosjektnavn: Utgreiing om hurtiglading på drosjehaldeplass
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Drosjer, Forprosjekt