Klimasats-prosjekt

Utgreiing om hurtiglading på drosjehaldeplass

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Drosjer, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: