Klimasats-prosjekt

Utlån av elsykler til innbyggerne

Fylke: Buskerud
Søker: MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
Tilskudd: 167 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: