Klimasats-prosjekt

Utlån av elsykler til innbyggerne

Prosjektnavn: Utlån av elsykler til innbyggerne
Fylke: Viken (N)
Søker: MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
Tilskudd: 167 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel