Klimasats-prosjekt

Utlån av lastesykler – to modeller

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 260 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Mai 2022
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune kjøpte inn fire lastesykler med tilbehør, og lånte disse ut gratis til innbyggerne. Lastesyklene er lånt ut til innbyggere i inntil en uke fra fire ulike lokasjoner i Oslo. Formålet var at flere skulle få erfaring med lastesykkel, teste hvordan den fungerer i hverdagen, og slik bidra til at flere erstatter bilkjøring med sykkel.

Lastesykkel kan erstatte bilturer og kutte utslipp

Gjennom prosjektet har kommunen erfart at lastesykler kan erstatte mange bilreiser. Totalt har kommunen beregnet en utslippsreduksjon på 12,6 tonn CO2-ekvivalenter over tre år.

Kommunen har beregnet direkte utslippsreduksjon som følge av redusert bilkjøring i den tiden de fire lastesyklene har vært lånt ut. I tillegg har kommunen beregnet utslippsreduksjonen fra redusert bilkjøring som følge av at noen av lånetakerne ender opp med å kjøpe egen lastesykkel. Se vedlegget under for hvordan kommunen har gjort beregningene.

Relevante lenker