Klimasats-prosjekt

Utlånsordning for elektriske transportsykler

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jan 0001
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: