Klimasats-prosjekt

Utlånsordning for elektriske transportsykler

Fylke: Vestfold
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Avlyst
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: