Klimasats-prosjekt

Utprøving av små ellastebiler i en småby

Prosjektnavn: Utprøving av små ellastebiler i en småby
Fylke: Agder (N)
Søker: FLEKKEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy