Klimasats-prosjekt

Utprøving av små ellastebiler i en småby

Fylke: Agder
Søker: FLEKKEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: