Klimasats-prosjekt

Utredning av fremtidens drivstoff i Nordland

Fylke: Nordland
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Feb 2021
Type tiltak: Energistasjon
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nordland fylkeskommune har fått utarbeidet en rapport med råd og føringer for hvordan fylkeskomunen kan innrette fremtidige anbud innen transport - buss, ferge og hurtigbåt. 

Rapporten tar for seg følgende energibærere: HVO, biogass, elektrifisering og Hydrogen. Hydrogen ser ikke ut til å være så aktuelt for buss. For ferger og hurtigbåter er bildet mer nyansert.

Rapporten blir offentliggjort våren 2022 etter politisk behandling i fylkeskommunen.