Klimasats-prosjekt

Utredning av klimavennlig ungdomsskole

Prosjektnavn: Utredning av klimavennlig ungdomsskole
Fylke: Rogaland (N)
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Tysvær kommune har utredet klimavennlige løsninger ved bygging av en ny ungdomsskole. Kommunen har sett på klimaeffekten av arealbruksendringer ved nybygging, massehåndtering, klimavennlige materialer, energieffektivisering og plusshus.

Relevante lenker