Klimasats-prosjekt

Utredning av klimavennlig ungdomsskole

Fylke: Rogaland
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Mai 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tysvær kommune har utredet klimavennlige løsninger ved bygging av en ny ungdomsskole. Kommunen har sett på klimaeffekten av arealbruksendringer ved nybygging, massehåndtering, klimavennlige materialer, energieffektivisering og plusshus.

Relevante lenker