Klimasats-prosjekt

Utskiftningsplan for egne kjøretøy og maskiner

Prosjektnavn: Utskiftningsplan for egne kjøretøy og maskiner
Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 272 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Fylkeskommunen lager utskiftningsplan for å bytte fossildrevne kjøretøy med fossilfrie.

Det er utarbeidet en 2‐årig utskiftingsplan og gjennomført en kartlegging av tjenestekjøretøy- og maskinpark. Tiltakene omfatter både utbygging av ladeinfrastruktur, utskifting av ulike kjøretøy og maskiner i tillegg til testing av fossilfri teknologi. Fylkeskommunen skal også vurdere tiltak for å effektivisere intern utnyttelse av kjøretøy- og maskinparken.