Klimasats-prosjekt

Utskiftningsplan for egne kjøretøy og maskiner

Prosjektnavn: Utskiftningsplan for egne kjøretøy og maskiner
Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 272 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Viken fylkeskommune, tidligere Østfold, har gjennom prosjektet kartlagt kjøretøy- og maskinpark og utarbeidet estimater for investeringskostnader. Videre har fylkeskommunen utarbeidet en utskiftningsplan som omfatter kjøretøy, maskiner og utbygging av ladeinfrastruktur. Fylkeskommunen har startet iverksettingen av
utskiftningsplanen og byttet ut flere kjøretøy og maskiner.

Fylkeskommunen har etablert 50 ladepunkter innenfor prosjektet, og har anskaffet tre hjullastere på 2 tonn, to minigravere på 2,7 tonn og 2 hjullastere på 5
tonn.