Klimasats-prosjekt

Utslippsfri bilpark i Skedsmo kommune

Fylke: Akershus
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 1 592 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: