Klimasats-prosjekt

Utslippsfri bilpark i Skedsmo kommune

Prosjektnavn: Utslippsfri bilpark i Skedsmo kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 1 592 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy