Klimasats-prosjekt

Utslippsfri og fossilfri anleggsdrift

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE FORNEBUBANEN
Tilskudd: 4 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2023
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune skal stille krav om klimavennlige løsninger ved utbyggingen av Fornebubanen. Fornebubanen ønsker å være en ledende offentlig virksomhet på å stille ambisiøse klimakrav og jobbe frem nye klimaløsninger i samarbeid med entreprenører.

Godt samarbeid og flere elektriske maskiner

Kommunen sikrer at utbyggingen av Fornebubanen utføres i samarbeid med entreprenører som jobber med å minimere utslipp og bidra til nullutslippsløsninger. Blant annet har kommunen stilt krav om klimavennlige løsninger, og inngåtte kontrakter beskriver blant annet bruk av flere elektriske anleggsmaskiner.

Tilrettelagt for kraftforsyning

For å kunne ta i bruk elektriske maskiner har kommunen jobbet med å tilrettelegge med høyspent kraftforsyning til de ulike anleggsområdene.

Relevante lenker