Klimasats-prosjekt

Utslippsfri varelevering i sentrum

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE, VED SMARTBYKONTORET
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger kommune har etablert et omlastingspunkt, Stavanger City Hub (SCH). Her blir varer omlastet fra varebil til el‐lastesykkel som sykler varene til Stavanger sentrum og omegn. Foreløpig har DHL og DB SChenker etablert seg på SCH. PaaHjul skal opprette et sykkelverksted på SCH og foreta enklere pakkelevering med el‐lastesykkel. Målet er å få flere aktører til å etablere seg på SCH og at andre vil levere varene til denne nøytrale/felles varelevering med el‐lastesykkel.

Opprinnelig plan var å etablere et kommunalt foretak som skulle drive omlastingspunktet med varelevering med el‐lastesykkel, men flere speditører ønsker å levere varene sine selv til kunden. Det handler om ansvar for leveringen, markedsføring og speditørene får møte kunden fysisk. DHL og DB Schenker er etablert på Stavanger City Hub og bruker sine egne el‐lastesykler, slik at utgiftene har finansiert oppgradering av omlastingspunket, og ikke rullende materiell.

Levering av varer i sentrum med el‐lastesykkel istedenfor varebil gir nesten bare positive effekter som renere luft, mindre støy, høyere trafikksikkerhet og bedre framkommelighet for både speditører og gående. Med flere el‐lastesykler og færre biler vil Stavanger sentrum på sikt bli enda mer miljøvennlig og triveligere by for store og små. Større kolli og dårlig vær kan være utfordrende både for el‐lastesykkel og syklist.

God kommunikasjon og informasjon mellom alle involverte har vært svært viktig. Målet med Stavanger City Hub er å samle speditører, som er konkurrenter, på et felles omlastingspunkt og ikke på forskjellige lokasjoner. Respekt for hverandre og lytte til den enkelte speditørs meninger og ønsker har vært en forutsetning for å lykkes.