Klimasats-prosjekt

Utvide prosjektet «Den dyktige bonden» med Østre Toten

Fylke: Innlandet
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 396 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2022
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kommunene Gran, Lunner og Jevnaker fikk i 2018 Klimasats-støtte for å jobbe med klimatiltak i landbruket. I 2019 ble prosjektet utvidet med Østre Toten.