Klimasats-prosjekt

Utvide prosjektet «Den dyktige bonden» med Østre Toten

Prosjektnavn: Utvide prosjektet «Den dyktige bonden» med Østre Toten
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 396 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Landbruk og skog

Kommunene Gran, Lunner og Jevnaker fikk i 2018 Klimasats-støtte for å jobbe med klimatiltak i landbruket. I 2019 ble prosjektet utvidet med Østre Toten.