Klimasats-prosjekt

Utvikling av nye krav til materialgjenvinning

Prosjektnavn: Utvikling av nye krav til materialgjenvinning
Fylke: Oslo (N)
Søker: BOLIGBYGG OSLO KF
Tilskudd: 2 325 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi

Boligbygg Oslo KF er i gang med å utvikle nye krav til materialgjenvinning i bygg og teste ut disse i et pilotprosjekt. I prosjektet skal dagens praksis og barrierer for materialgjenvinning kartlegges, og nye muligheter skal utforskes gjennom dialog med aktører og etablering av nettverk. 

Relevante lenker