Klimasats-prosjekt

Utvikling av nye krav til materialgjenvinning

Fylke: Oslo
Søker: BOLIGBYGG OSLO KF
Tilskudd: 2 325 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Apr 2023
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Boligbygg Oslo KF startet med å utvikle nye krav til materialgjenvinning i bygg og teste ut disse i et pilotprosjekt. Prosjektet har dreid seg fra fokus på materialgjenvinning til å ha mer fokus på ombruk i prosjekter hvor Boligbygg har størst påvirkning.

Boligbygg har hatt ombruk på flere mindre prosjekter med god suksess. De har lenge hatt en plan om å ombruke takstein i et større prosjekt, men prosjektet har blitt utsatt, mest sannsynlig til slutten av 2024.

Boligbygg jobber kontinuerlig for å bli bedre på ombruk i prosjekter. De opplever at det er stor interesse for ombruk, men at det ikke alltid er like lett å gjennomføre. Det har vært problemer med lovgivningen knyttet til å gi fra seg byggematerialer, og det er vanskelig å ta i bruk materialer som ikke har en klassifisering eller garanti.

Boligbygg har deltatt i forskningsprosjektet REBUS og er også en del av en kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen. Kunnskapsarenaen tar opp temaer som juridiske problemstillinger ved ombruk, hvordan samle kunnskap om ombruk på felles digitale plattformer, løsninger og problemstillinger ved ombruk i byggebransjen.

Relevante lenker