Klimasats-prosjekt

Utvikling av nye krav til materialgjenvinning

Fylke: Oslo (N)
Søker: BOLIGBYGG OSLO KF
Tilskudd: 2 325 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Apr 2023
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Boligbygg Oslo KF startet med å utvikle nye krav til materialgjenvinning i bygg og teste ut disse i et pilotprosjekt. Prosjektet har dreid seg fra fokus på materialgjenvinning til å ha mer fokus på ombruk i prosjekter hvor Boligbygg har størst påvirkning.

Boligbygg jobber kontinuerlig med muligheten på å bli bedre når det kommer til ombruk i prosjekter, og har gjennomført noen prosjekter hvor takstein har blitt ombrukt.Boligbygg opplever at det er stor interesse for ombruk, men at det ikke alltid er like lett å gjennomføre.

Det er gjennomført nettverkssamlinger i regi av Boligbygg sammen med aktører som ønske å delta i et ombruksnettverk.

Boligbygg har deltatt i forskningsprosjektet REBUS og er også en del av en kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen. Kunnskapsarenaen tar opp temaer som juridiske problemstillinger ved ombruk, hvordan samle kunnskap om ombruk på felles digitale plattformer, løsninger og problemstillinger ved ombruk i byggebransjen.

Relevante lenker