Klimasats-prosjekt

Varesykler til bruk i park- og ingeniørvesenet

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: