Klimasats-prosjekt

Varesykler til bruk i park- og ingeniørvesenet

Prosjektnavn: Varesykler til bruk i park- og ingeniørvesenet
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel