Klimasats-prosjekt

Verdal kommune – miljøtiltak i nytt helsebygg

Fylke: Trøndelag
Søker: VERDAL KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Verdal kommune har bygget et nytt bo- og behandlingssenter. Byggestart var desember 2019, og er i sluttfasen ved årsskiftet 2021/2022.

Kommunen hadde blant annet mål om at helsebygget skulle være et plusshus i klimavennlige materialer, og at byggeplassen skulle være utslippsfri. I tillegg til klimagassreduserende tiltak, skulle arealet klimatilpasses med vegetasjon for å håndtere overvann.

Klimakutt på 27 prosent

Klimagassberegningene viser en reduksjon på 27,6 prosent sammenlignet med referansebygg uten spesielle klimatiltak. Noen av tiltakene som er gjennomført:

  • Bygget er sertifisert som passivhus etter NS3701, og oppnår energikarakter A.
  • Utover passive tiltak har bygget lokal energiproduksjon ved solceller for å oppfylle krav til nær nullenergihus. Kommunen har også en intensjonsavtale med Trøndelag fylkeskommune om nærvarmeanlegg.
  • Kommunen hadde mål om BREEAM-sertifisering på nivået "Very Good". De ligger nå an til å få godkjent det høyere nivået "Excellent".
  • Mål for kildesortering hos entreprenør var 90 prosent. Sorteringsgraden ligger på 98,7 prosent, og total mengde avfall er målt til 29 kg/kvm.
  • Prosjektet har utfordret lokale entreprenører til å tenke bærekraft og til å velge mer miljøvennlige materialer og løsninger. Det er blant annet brukt lavkarbon miljøbetong i bygget.

Justeringer og endringer i prosjektet

Det var noen avvik fra vedtatte miljøambisjoner:

  • Massivtre ble ikke brukt i bygget. Grunnen til det er knyttet til regulering og byggehøyde samt kostnad.
  • Ambisjon om plusshus ble nedjustert til nær nullenergihus. Det viste seg at et plusshus ikke kunne tilfredsstille det totale energibehovet for et slikt bygg med drift døgnet rundt, året rundt.

Det er viktig med høye ambisjoner

Kommunen vurderer at de høye miljøambisjonene i prosjektet har vært viktig for å øke klima- og miljøhensyn. Noen mål viste seg ikke å være oppnåelige, men har ført til andre gode alternative tiltak.

Det systematiske arbeidet mot BREEAM ga kommunen mulighet til å strekke seg litt lengre, uten at det hadde store tilleggskostnader. De høye klimaambisjonene i hele prosjektet har ført til kompetansebygging hos mange involverte, noe som vil kunne overføres til andre prosjekter.

Relevante lenker