Klimasats-prosjekt

Verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon

Fylke: Østfold
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jun 2022
Type tiltak: IKT/teknologi, Anskaffelser, Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Halden kommune har i et pilotprosjekt testet ut digitale løsninger for å måle og redusere matsvinn i kommunale kjøkken. Pilotprosjektet inkluderte helseinstitusjoner, barnehager og skoler.

Mangler gode digitale løsninger for matsvinn

I løpet av prosjektet fant kommunen at dagens digitale løsninger for innkjøp av mat kun er designet og optimalisert for effektivt innkjøp og distribusjon. Systemene tar altså ikke hensyn til forbruk eller svinn.

Digitale innkjøpsløsninger må derfor videreutvikles for å kunne ta hensyn til matsvinn på en bedre måte. Etter prosjektet endret noen sykehjem i kommunen rutinene, slik at mat ble bestilt ved hvert kjøkken. Dermed fikk kjøkkenet bedre oversikt og kontroll på både innkjøp og forbruk.

Økt bevisstgjøring rundt matsvinn

Kommunen er fornøyd med at prosjektet har økt bevisstgjøringen rundt matsvinn i sykehjem og barnehager. Ansatte sier de tar mer hensyn til matsvinn nå, og barnehagene som deltok har kjøpt inn komposteringsutstyr som bokashi-bøtter.

Relevante lenker