Klimasats-prosjekt

Vestfoldkommunens klima- og energinettverk

Fylke: Vestfold
Søker: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket består av kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Re, Sande, Tønsberg og Sandefjord og Vestfold fylkeskommune. Målet er å dele problemstillinger, erfaringer, kunnskap og løsninger knyttet til å kutte klimagasser.