Klimasats-prosjekt

ZEAT – Zero Emission Aggregate Transport Oslo

Fylke: Oslo
Søker: OSLO HAVN KF
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jul 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Hydrogen, Samarbeid med næringslivet, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: