Klimasats-prosjekt

ZEAT – Zero Emission Aggregate Transport Oslo

Prosjektnavn: ZEAT – Zero Emission Aggregate Transport Oslo
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO HAVN KF
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hydrogen, Samarbeid med næringslivet, Sjøtransport