Klimasats-prosjekt

Tolv nye ladepunkter for Nesodden kommune

Fylke: Akershus
Søker: NESODDEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nesodden har etablert 14 nye ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker