Klimasats-prosjekt

25 nye ladepunkter for Råde kommune

Prosjektnavn: 25 nye ladepunkter for Råde kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: RÅDE KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Råde kommune har gjennom dette prosjektet etablert 24 ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker