Klimasats-prosjekt

25 nye ladepunkter for Råde kommune

Fylke: Østfold
Søker: RÅDE KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Råde kommune har gjennom dette prosjektet etablert 24 ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker