Klimasats-prosjekt

31 ladepunkter i Vennesla kommune

Prosjektnavn: 31 ladepunkter i Vennesla kommune
Fylke: Agder (N)
Søker: VENNESLA KOMMUNE
Tilskudd: 465 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Vennesla kommune skal etablere 31 ladepunkter til kommunale tjenestebiler, og har så langt etablert syv stykker.