Klimasats-prosjekt

Fire nye ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Fylke: Innlandet
Søker: FOLLDAL KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Folldal kommune har etablert ett ladepunkt ved kommunehuset til bruk av kommunale tjenestebiler. Ytterligere tre ladepunkter vil bli etablert i 2023 ved Folldal bo‐ og servicesenter.

Relevante lenker