Klimasats-prosjekt

Agder symbiose – industriell symbiose i Agder

Prosjektnavn: Agder symbiose – industriell symbiose i Agder
Fylke: Agder (N)
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi, Sirkulær økonomi

Agder fylkeskommune har sammen med industrien, gjennomført et forprosjekt for å legge til rette for overgangen fra lineær til sirkulær økonomi i Agder. Prosjektet ble nedjustert, og så hovedsakelig på materialkartlegging av trevirke.

Relasjoner på tvers av offentlig og privat sektor

Prosjektet har bidratt til å etablere relasjoner på tvers av offentlig og privat sektor. Dette har gitt erfaringsdeling og kompetanseutvikling innen sirkulær økonomi og symbiosetenkning.

Metodikk og politisk forankring

Forprosjeket har bidratt til å utvikle metodikk for å samle inn data om rest- og sidestrømmer i industrivirksomhetene. Arbeidet og satsingen på sirkulær økonomi har også blitt forankret politisk i handlingsprogrammet i regionplanen for fylkeskommunen.

Relevante lenker