Klimasats-prosjekt

Åkersvika hageby

Prosjektnavn: Åkersvika hageby
Fylke: Innlandet (N)
Søker: STANGE KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Stange kommune skal utarbeide en områdeplan med særskilt klimafokus for en ny bydel. Kommunen ønsker å redusere bilbruk ved å tilrettelegge for gående, syklende og kollektivtransport.

Relevante lenker