Klimasats-prosjekt

Analyse for økt antall boliger i Gjøvik sentrum

Prosjektnavn: Analyse for økt antall boliger i Gjøvik sentrum
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging

Gjøvik kommune skal analysere bygningsmassen og kartlegge muligheten for å bygge flere boliger i eksisterende bygg. Fortetting i sentrum av Gjøvik vil også gi kommunen bedre grunnlag for å øke andelen kollektivreiser.

Relevante lenker