Klimasats-prosjekt

Analyse for økt antall boliger i Gjøvik sentrum

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Avlyst
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Gjøvik kommune skal analysere bygningsmassen og kartlegge muligheten for å bygge flere boliger i eksisterende bygg. Fortetting i sentrum av Gjøvik vil også gi kommunen bedre grunnlag for å øke andelen kollektivreiser.

Relevante lenker