Klimasats-prosjekt

Analyse og behov for lade- og fylleinfrastruktur

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 310 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Lade annet, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har kartlagt behovet for å sette av arealer til lade- og fylleinfrastruktur for nye energibærere.

Kommunen vil bruke det nye kunnskapsgrunnlaget til å utrede mer detaljert aktuelle tomter og se på muligheter for å sette av areal til infrastruktur for alternative drivstoff og logisitkkfunskjoner.

Prosjektet viderefører og utfyller et forprosjekt om behovet for energistasjoner som fikk Klimasats-støtte i 2016 (se lenke under). 

Relevante lenker