Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av en elektrisk minibuss

Prosjektnavn: Anskaffelse av en elektrisk minibuss
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 675 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Asker kommune har kjøpt en minibuss med 17 seter som skal brukes i kommunens transporttjeneste. Det finnes ikke store nok elektriske minibusser, så kommunen bestilte en vanlig minibuss og bygde den om til å bli elektrisk.

Kommunen har beregnet at minibussen vil gi en årlig klimagassreduksjon på omtrent 15 tonn CO2, sammenliknet med en minibuss på diesel.

Relevante lenker