Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av en elektrisk minibuss

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 675 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mai 2021
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker kommune har kjøpt en minibuss med 17 seter som skal brukes i kommunens transporttjeneste. Det finnes ikke store nok elektriske minibusser, så kommunen bestilte en vanlig minibuss og bygde den om til å bli elektrisk.

Kommunen har beregnet at minibussen vil gi en årlig klimagassreduksjon på omtrent 15 tonn CO2, sammenliknet med en minibuss på diesel.

Relevante lenker