Klimasats-prosjekt

Anskaffelser med klimaambisjoner, del 2

Fylke: Rogaland
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 1 060 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mar 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Karmøy kommune, sammen med Haugesund, Tysvær, Sveio, Vindafjord og Etne kommuner, har videreført en prosjektstilling de fikk støtte til i 2019.

Stiller klimakrav til bygg og anlegg

Kommunene har gjennom prosjektet laget felles klimakrav for bygge- og anleggsprosjekter. Klimakravene gjelder både for nybygg, og for rehabilitering.

Kommunene har sett følgende resultater så langt i prosjektet:

  • økt fokus på klima og miljø i anskaffelser, spesielt bruk av krav innen nullutslippstransport
  • kompetansebygging og bedre og flere klimavennlige anskaffelser
  • økt prioritering av klimaarbeid i kommunene – flere klimasatsprosjekter, blant annet i Haugesund
  • utarbeidelse av felles interkommunal strategi innen bygg‐ og anlegg
Relevante lenker