Klimasats-prosjekt

Anskaffelser med klimaambisjoner, del 2

Prosjektnavn: Anskaffelser med klimaambisjoner, del 2
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 1 060 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser

Karmøy kommune, sammen med Haugesund, Tysvær, Sveio, Vindafjord og Etne kommuner, har videreført en prosjektstilling de fikk støtte til i 2019.

Stiller klimakrav til bygg og anlegg

Kommunene har gjennom prosjektet laget felles klimakrav for bygge- og anleggsprosjekter. Klimakravene gjelder både for nybygg, og for rehabilitering.

Relevante lenker