Klimasats-prosjekt

Anskaffelser med klimaambisjoner

Prosjektnavn: Anskaffelser med klimaambisjoner
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 1 060 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser
Relevante lenker