Klimasats-prosjekt

Areal, karbonlager og økosystemtjenester

Fylke: Vestland
Søker: KINN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kinn kommune har gjennomført en kartlegging av arealer som må vernes eller tilbakeføres til natur for å ivareta karbonlagre.

Prosjektet skulle også inkludere økosystemtjenester, men det var ikke mulig å gjennomføre. ​

Kartlegging og undersøkelser

Kartleggingen har vært en kombinasjon av tilgjengelige kartdata for karboninnhold i landskapstyper, og undersøkelser i felt. Myr og skog har blitt undersøkt for å gi konkrete eksempler på karboninnhold i avgrensede områder.

I kartleggingen er det også foreslått aktuelle restaureringstiltak. Se flere detaljer i rapporten som kan lastes ned under.

Natur, arealendringer og klima på dagsordenen

Prosjektet har gitt kommunen bedre kunnskap om karboninnholdet i ulike arealtyper. Kartleggingen er også et kunnskapsgrunnlag for både en temaplan for klima, bærekraft og naturmangfold, og for arealdelen i kommuneplanen.

Resultatene fra kartleggingen vil bli brukt for å sette sammenhengen mellom natur, arealendring og klima på dagsordenen politisk og i administrasjonen. I tillegg vil kunnskapen fra prosjektet bli brukt i vurdering av reguleringsplaner og utbyggingssaker for å synliggjøre karbonlageret ved aktuelle lokaliteter. 

Relevante lenker