Klimasats-prosjekt

Bærekraftig mobilitet i Agder fylkeskommune

Fylke: Agder
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Apr 2021
Type tiltak: Elsykkel, Forprosjekt, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Agder fylkeskommune har kjøpt inn elleve elsykler til tjenestereiser. Sammenliknet med biler er sykling mer klimavennlig, kostnadsbesparende og helsebringende.

Satse på elsykler

Miljødirektoratets veileder gir tips til hvordan elsykler kan være et klimatiltak, både internt i kommunen eller fylkeskommunen, og eksternt overfor innbyggerne. Dere finner også eksempler på tiltak og veiledning til hvordan de kan gjennomføres.