Klimasats-prosjekt

Båt til Skjærgårdstjenesten

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jan 0001
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Tønsberg kommune skal utrede om en ny arbeidsbåt til Skjærgårdstjenesten kan bruke klimavennlig energibærer.