Klimasats-prosjekt

Båt til Skjærgårdstjenesten

Prosjektnavn: Båt til Skjærgårdstjenesten
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport

Tønsberg kommune skal utrede om en ny arbeidsbåt til Skjærgårdstjenesten kan bruke klimavennlig energibærer.