Klimasats-prosjekt

Bedre bildeling i Stavanger kommune – pilotprosjekt

Prosjektnavn: Bedre bildeling i Stavanger kommune – pilotprosjekt
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Elsykkel, Transportplanlegging, Reisevaner

Stavanger kommune har et pilotprosjekt der åtte elektriske tjenestebiler skal deles internt. Kommunen har også kjøpt inn fem elsykler til bruk i jobbsammenheng.

Hensikten med prosjektet er å redusere antall taxireiser og bruken av privatbil i jobb.

Forsinket av pandemi

Prosjektet ble veldig forsinket av pandemien, men i 2022 er kommunen godt i gang med å teste ut den nye deleløsningen.