Klimasats-prosjekt

Bedre bildeling i Stavanger kommune – pilotprosjekt

Prosjektnavn: Bedre bildeling i Stavanger kommune – pilotprosjekt
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Elsykkel, Transportplanlegging, Reisevaner