Klimasats-prosjekt

Bedre bildeling i Stavanger kommune – pilotprosjekt

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jul 2023
Type tiltak: Elsykkel, Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger kommune har gjennomført et pilotprosjekt med åtte elektriske tjenestebiler til intern deling. Kommunen har også kjøpt inn fem elsykler til bruk i jobbsammenheng.

Hensikten med prosjektet var å redusere bruken av privatbil i jobb og antall taxireiser. Kommunen ville se på muligheter for å plassere bilene mer optimalt, lage et hensiktsmessig nøkkelsystem og innføre felles bestillingsrutiner. Det ble satt ut en konkurranse og kommunen valgte "Move about" som bildelingsoperatør. 

Forsinket av pandemi

Prosjektet ble veldig forsinket av pandemien, men ble startet opp i oktober 2022 og varte ut april 2023. 

Erfaringer og resultater 

Kommunen evaluerte prosjektet i slutten av prosjektperioden. De fleste av de som svarte var fornøyd med bildelingsløsningen. Fleksibiliteten har økt for de fleste fordi de hadde et større antall biler å velge mellom og de opplevde at det var biler ledig. Antall taxireiser og kjøregodtgjørelser har blitt redusert.

Kommunen opplevde også mange utfordringer med de delte bilene, blant annet problemer med å åpne bilene grunnet wifi-tilgangen der de sto parkert, og at brukere som ikke trengte bil likevel, ikke kansellerte bookingen sin. En annen utfordring var at bildelingen forutsatte at de ansatte lastet ned en app på egen telefon, noe ikke alle hadde lyst eller mulighet til. Kommunen skriver i sluttrapporten at dersom de skulle gått videre med prosjektet så ville de hatt en egen "bilansvarlig" til diverse praktiske oppgaver knyttet til bilene og bildelingen. De erfarte også at bilene ikke ble brukt nok.