Klimasats-prosjekt

Benterud skole påbygg

Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal utvide en barneskole og vil gjennomføre flere klimatiltak. Byggestart er planlagt våren 2022. 

Kommunen fikk i 2019 Klimasats-støtte til å kartlegge klimavennlige løsninger i prosjektet Benterud skole, se lenke til forprosjektet nedenfor.

Ambisiøse mål

I prosjektet skal klimagassutslippene fra både byggefasen og drift reduseres. Noen av tiltakene vil være:

  • nesten utslippsfri byggeplass
  • over 90 prosent kildesorteringsgrad for avfall
  • prioritering av klimavennlige materialer ved LCA (livssyklusanalyse)
  • mål om 50 prosent klimagassreduksjon fra materialer
  • økt gjenbruk av materialer for bygging i samarbeid med det interkommunale renovasjonsselskapet ROAF
  • lavt energibruk i drift, og legge til rette for bruk av sykkel og elbil
Relevante lenker