Klimasats-prosjekt

Benterud skole påbygg

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lørenskog kommune har utvidet en barneskole og bygd flerbrukshall. I prosjektet er det gjennomført flere klimatiltak.

Ambisiøse mål

Skolebygget og idrettsbygget oppnådde totalt 43-44 prosent utslippsreduksjon fra materialer og energitiltak. Totalt var reduksjonen på 3 808 tonn CO2-ekvivalenter. Klimatiltak som kommunen har lagt til rette for er:

  • over 90 prosent kildesorteringsgrad for avfall
  • innkjøp av lavkarbonbetong klasse A, resirkulert stål og vedlikeholdsfri trekledning 
  • nær nullenergibygg med lavt energibruk i drift 
  • 200 parkeringsplasser for sykkel, hvorav 72 er under tak 
  • parkeringskjeller med færre parkeringsplasser enn tidligere til tross for at den nye skolen vil kreve dobbelt antall ansatte. På ca. 15 prosent av parkeringsplassene er det plassert ladestasjoner. 

Kommunen fikk ikke gjennomført nær utslippsfri byggeplass, men måtte på grunn av kostnader og marked velge maskiner som gikk på biodiesel.

Kommunen fikk i 2019 Klimasats-støtte til å kartlegge klimavennlige løsninger i prosjektet Benterud skole, se lenke til forprosjektet nedenfor.

Relevante lenker