Klimasats-prosjekt

Biofyringsanlegg – Søra Bråde

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 9 530 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2020 - Des 2026
Type tiltak: Energi
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal erstatte naturgass med biokull og flis som energikilde i nærvarmenettet til Søra Bråde, et område med rekkehus og butikker.

Kommunen skal også etablere et anlegg for flisproduksjon, og flisen skal fraktes til fjernvarmeanlegget med elektriske kjøretøy. I tillegg til varme vil det i fjernvarmeanlegget bli produsert biokull av park- og hageavfall. I 2020 fikk også Sandnes kommune Klimasats-støtte til et biokullprosjekt, se lenke under.

Prosjektet er foreløpig forsinket på grunn av behov for å avklare reguleringsplanen for bygging av anlegget.

Parallellt med tomteavklaringen arbeider kommunen med teknisk entreprise og en markedsundersøkelse av pyrolyseovner. Kommunen har også igangsatt et arbeid med å kvantifisere og kvalitetssikre tilgjengelige biomasser og mulighet for
samarbeid med nabokommuner. 

Biokull

Biokullproduksjon er fortsatt ny teknologi, men kan være et potensielt viktig klimatiltak av ulike grunner. Biokull kan bidra til å:

  • øker karbonfangst og -lagring,
  • erstatte torv som strukturmiddel i jordblandinger og
  • øke karboninnholdet i landbruksjord.
Relevante lenker