Klimasats-prosjekt

Biofyringsanlegg – Søra Bråde

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 9 530 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2020 - Des 2026
Type tiltak: Energi
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal erstatte naturgass med biokull og flis som energikilde i nærvarmenettet til Søra Bråde, et område med rekkehus og butikker.

Kommunen skal også etablere et anlegg for flisproduksjon, og flisen skal fraktes til fjernvarmeanlegget med elektriske kjøretøy. I tillegg til varme vil det i fjernvarmeanlegget bli produsert biokull av park- og hageavfall. I 2020 fikk også Sandnes kommune Klimasats-støtte til et biokullprosjekt, se lenke under.

Biokull

Biokullproduksjon er fortsatt ny teknologi, men kan være et potensielt viktig klimatiltak av ulike grunner. Biokull kan bidra til å:

  • øker karbonfangst og -lagring,
  • erstatte torv som strukturmiddel i jordblandinger og
  • øke karboninnholdet i landbruksjord.
Relevante lenker