Klimasats-prosjekt

Biogass, biogen CO2 og grønt hydrogen

Fylke: Finnmark
Søker: BERLEVÅG KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Feb 2021
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Hydrogen
Søknad:
Tilsagn: