Klimasats-prosjekt

Biogass, biogen CO2 og grønt hydrogen

Prosjektnavn: Biogass, biogen CO2 og grønt hydrogen
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: BERLEVÅG KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Hydrogen