Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg Hålogaland

Fylke: Nordland
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2021
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Narvik kommune, på vegne av Hålogaland Ressursselskap IKS, skal utrede muligheten for å etablere et biogassanlegg i Ofoten. 

Relevante lenker