Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg Hålogaland

Prosjektnavn: Biogassanlegg Hålogaland
Fylke: Nordland (N)
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Narvik kommune, på vegne av Hålogaland Ressursselskap IKS, skal utrede muligheten for å etablere et biogassanlegg i Ofoten. 

Relevante lenker