Klimasats-prosjekt

Blåhvit faktor

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gjøvik kommune har utarbeidet en klimanorm for klima- og miljøvennlig arealplanlegging, inkludert en veileder og en beregningsmodell. Målsettingen har vært at klimaverktøyet for Gjøvik skal være tilpasset mellomstore byer og småsteder og har ambisjon om å kunne være til nytte for andre sammesatte byområder som Innlandet.

Blåhvit faktor er utarbeidet ved hjelp av en sprint‐modell fra konsulentselskapet Sweco og i samarbeid med byggebransjen. Veilederen og beregningsmodellen gir poeng for klimavennlig arealplanlegging tilpasset og vektet etter lokale forhold. Klimanormen skal implementeres i alle kommunens plansaker og skal brukes til å synliggjøre klimavennlige prosjekter og ambisjoner i kommunen. Verktøyet skal i en lengre prosess benyttes til å stille strengere krav om klimavennlig arealplanlegging.

Klimanormen for Gjøvik omfatter klimagassutslipp og klimatilpasning under fire underkategorier:

  • Grønn mobilitet
  • Arealbruk
  • Energiløsninger
  • Gjenbruk og materalvalg

Erfaringer med sprint-metodikk

Prosjektet er gjennomført ved hjelp av en såkalt sprint‐metodikk. Det betyr at selve gjennomføringsprosessen er relativt rask. Dette kan være utfordrende ressursmessig for en kommune. Det har vært noen forsinkelser som har dratt ut prosessen for konsulenten noe da kommunen ikke klarte å levere resultater raskt nok. Denne metodikken fordrer også at kommunen bruker en lengre implementeringsfase for å tilpasse og teste ut verktøyet. Andre kommuner har brukt lengre tid i utarbeidingsfasen på sine klimanormer. 

Relevante lenker