Klimasats-prosjekt

Blåhvit faktor

Prosjektnavn: Blåhvit faktor
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging

Gjøvik kommune skal utarbeide en veileder og en beregningsmodell for klima- og miljøvennlig arealplanlegging som senere skal implementers i kommuneplanens arealdel.

Relevante lenker