Klimasats-prosjekt

Blåhvit faktor

Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Gjøvik kommune skal utarbeide en veileder og en beregningsmodell for klima- og miljøvennlig arealplanlegging som senere skal implementers i kommuneplanens arealdel.

Relevante lenker