Klimasats-prosjekt

Bonden i det grønne skiftet

Fylke: Innlandet
Søker: GAUSDAL KOMMUNE
Tilskudd: 80 850
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer har fått støtte fra Klimasats til å gjennomføre en serie på seks møter om klimatiltak i landbruket. Møtene arrangeres av landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, og formålet er kompetanseheving om klimatiltak for bønder og for landbrukskontoret selv.

Varierte temamøter med praktisk erfaring i klimatiltak

Landbrukskontoret har mottatt gode tilbakemeldinger fra næringen og kommunepolitikere om denne møteserien. Temaene har vært varierte med praktisk vinkling. Det at gårdbrukeres erfaringer har vært et punkt i de fleste møtene har gitt en pedagogisk og inspirerende effekt.

Foredragsholderne har vært fra ulike institusjoner og aktuelle tilskuddsordninger har vært belyst i de møtene det var hensiktsmessig. Prosjektet er godt fornøyd med deltakelsen, og det at møtene samtidig har vært streamet har gitt muligheter for alle å delta.

Viktig kompetanseheving

Resultatene fra møteserien er kompetanseheving for deltakere, men også for landbrukskontoret, noe som er viktig i veiledning av gårdbrukere fremover. Direkte utslippsreduksjoner er vanskelig å anslå, men vi ser at flere er interesserte i å søke på tilskuddsordninger for klimatiltak. 

Klima- og miljøstrategier

Møteserien har foregått parallelt med at landbrukskontoret har utarbeidet en regional landbruksplan for Lillehammer-regionen. Bevisstgjøringen møteserien skapte var fundamentet for et eget bærekraftsmålkapittel i planen, samt egne strategier for klima og miljø.

Relevante lenker