Klimasats-prosjekt

Bruk av biogassdrevet kjøretøy for slamhenting

Prosjektnavn: Bruk av biogassdrevet kjøretøy for slamhenting
Fylke: Viken (N)
Søker: ENEBAKK KOMMUNE TEKNISK AVDELING
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Biogass, Maskiner og kjøretøy

Enebakk kommune ønsker å bruke en slamsugebil som går på biogass, noe som koster mer sammenliknet med fossilt drivstoff. Kommunen får støtte til merkostnadene i fire år.

Relevante lenker