Klimasats-prosjekt

Bruk av biogassdrevet kjøretøy for slamhenting

Fylke: Akershus
Søker: ENEBAKK KOMMUNE TEKNISK AVDELING
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2023
Type tiltak: Biogass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Enebakk kommune har tatt i bruk en av Norges første biogassbiler for å transportere slam fra avløpsanlegg.

Fra biodiesel til biogass

I den opprinnelige anbudskonkurransen ba kommunen om biodiesel. Etter å ha fått Klimasats-støtte, valgte kommnen å be om biogassbil i stedet, ettersom det gir større klimagevinst.

Kommunen forventer at bilen vil kjøre 60 000 km i året, som vil spare 85 tonn CO2-ekvivalenter i året. Så langt har kommunen gode erfaringer med bruk av bilen, men etterlyser flere fyllestasjoner for biogass.

Lang leveringstid på grunn av Covid-19

Biogassbilen hadde ekstra lang leveringstid på grunn av pandemien, og kommunen fikk den først i 2022. I mellomtiden brukte kommunen en bil på biodiesel.

Relevante lenker